program Pro4Hair – PANDA Group

program Pro4Hiar - PANDA Group

Metodologia PRO4HAIR w sposób holistyczny traktuje proces leczenia utraty owłosienia . Jest to autorskie i innowacyjne rozwiązanie na tle obecnie stosowanych metod i technologii na polskim rynku. Know How stworzony przez zespół specjalistów Pro4Hair, pozwala zrealizować faktycznie kompleksową ścieżkę leczenia utraty owłosienia, oferując rozwiązanie problemu dla każdego przypadku indywidualnie i eliminując tym samym niedociągnięcia stosowanych obecnie rozwiązań, determinowanych przez posiadaną technologię lub niedopracowany proces .

Metodologia Pro4Hair opiera się na filarach najnowocześniejszej technologii, specjalistycznej wiedzy oraz na innowacyjnym i efektywnym sposobie zarządzania procesem. Metoda składa się z bloków tematycznych, które są systematycznie doskonalone przez specjalistów określonych branż.

Zasadnicze bloki Pro4Hair:

1. Selektywna komunikacja w ramach badań przesiewowych

Obejmuje techniki, narzędzia i kanały skutecznej komunikacji on-line z pacjentami i potencjalnymi pacjentami.

2. Pro4Hair-Software – autorskie oprogramowanie do organizacji i zarządzania badaniami przesiewowymi i zarządzania procesem,

W bloku tym zawarto specjalistyczne i autorskie oprogramowanie umożliwiające zbieranie, gromadzenie i analizę zgłoszeń jak i analizę i weryfikację danych wynikowych oraz umiejętne grupowanie wniosków.

3. Koordynacja zebranych zgłoszeń, pogłębiony wywiad i zarządzanie kliniką z uwzględnieniem współpracy ze specjalistami wąskich specjalności w systemie on-line .

4. Najnowocześniejsze metody przeszczepów włosów technologią FUE z wykorzystaniem wizualizacji 3D Hair Visualizer, umożliwiającą pacjentom zapoznanie się z ostatecznym profilem przyszłego owłosienia, będącym wynikiem skutecznego przeszczepu włosów.

5. Innowacyjna ścieżka terapeutyczna dla pacjentów dotkniętych nieodwracalną utratą włosów.

Rozdział ten składa się z dwóch istotnych obszarów zagadnień terapeutycznych – psychologicznego oraz indywidualnej stylizacji.